Opdateringer

Opdateringer

Næstved til 1773

OpdateringerPosted by Erik Brejl 2018-07-26 20:12:09
Næstved Byfoged. Skifteprotokol 1760-1773

Skifterne

I skiftet efter Johan Frederik Gøring i Næstved den 19.2.1773 lbnr.1063
ses fol.748-752:
Jordebog 1.5.1773 for Tybjerggård med angivelsen af bøndernes navne, hartkorn, landgilde, hoveri og huspenge.